Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Giàn giáo Phạm Minh Nguyên Cung cấp kích, giàn giáo, thép hộp, chéo cho CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM – UNICONS

Tháng 11 vừa qua GIÀN GIÁO PHẠM MINH NGUYÊN (GianGiaoPMN.com) đã kí hợp đồng cung cấp số lượng lớn các thiết bị xây dựng, bao gồm: Kích, giàn giáo, thép hộp, chéo,… cho đối tác là CTY CP ĐẦU TƯ X Y DỰNG UY NAM – UNICONS. Trị giá của hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị này có trị giá hơn 7 tỉ đồng

Dưới đây là những hình ảnh cập nhật về hoạt động giao nhận vquá trình vận chuyển hàng hóa về kho của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ X Y DỰNG UY NAM – UNICONS.

Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (1) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (2) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (3) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (4) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (5) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (6) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (7) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (8) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (9) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (10) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (11) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (12) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (13) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (14) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (15) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (16) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (17) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (18) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (19) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (20) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (21) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (22) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (23) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (24) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (25) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (26) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (27) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (28) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (29) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (30) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (31) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (32) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (33) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (34) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (35) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (36) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (37) Gian-giao-pham-minh-nguyen-Uy-Nam-Unicon1 (38)

Call Now Button